BEP CAMPS, Setanta Primaveres i un estiu

Disseny de portada i llibret del disc ‘Setanta primaveres i un estiu’ de Bep Camps.

En Bep em va demanar una portada pel seu darrer disc, tot i ser cd volia un vinil a la portada. Un no, 70+1.